Laatujärjestelmämme takaa korkean laadun

Kaiken työmme perustana on korkea laatu ja asiakkaiden laatuvaatimuksiin vastaaminen. Työmme raamina toimii sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001 ja ISO 13485), joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä. Sertifioitu laatujärjestelmä myös edellyttää prosessien ja toimintatapojen jatkuvaa kehitystyötä.

Lääketieteen laitteiden suunnittelumme ja tuotantomme perustuu sertifioituun ISO 13485 -laatujärjestelmään. Sen avulla varmistamme lainsäädännön turvallisuusvaatimusten täyttymisen ja riskien hallinnan tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Puolustus- ja ilmailuteollisuuden aloilla noudatamme AQAP 2110 ja EN 9100 -standardien vaatimuksia.


Laitevalmistuksen ja tarkkuusmekaniikan asiantuntijakumppani

Mectalent on laitevalmistuksen ja tarkkuusmekaniikan huippuasiantuntija. Toimintamme pääpaino on uusien teknologioiden, lääketieteen ja turvallisuusmekaniikan saroilla. Menetelmäkehitys, laitevalmistus, tarkkuus-, turvallisuus- ja valvontamekaniikka sekä kirurgiset laitteet ja implantit – siinä esimerkkejä työmme painopisteistä.

Toimimme aktiivisesti ja kekseliäästi kumppanina työsi arjessa. Palvelemme kokonaisvaltaisesti tuotteiden prosessipolun kaikissa etapeissa: ideoimme, suunnittelemme, analysoimme, valmistamme, mittaamme, dokumentoimme ja testaamme. Hoidamme myös lääkinnällisten laitteiden CE-hyväksynnän puolestasi, ja saat käsiisi täysin käyttövalmiin lopputuloksen.

Teemme työmme räätälöidysti kulloisenkin tarpeen mukaan, on kyseessä toiminnallinen kokonaisuus tai yksittäinen kappale. Laaja-alaisen osaamisen, useiden teknologioiden hallinnan, monipuolisen koulutustaustan ja akateemisen ongelmanratkaisukyvyn ansiosta pystymme vastaamaan vaativiin, lähes mahdottomiin haasteisiin.